Ostutingimused


 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.konetehnika.ee. omaniku IRA Marketing OÜ vahel www.konetehnika.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.konetehnika.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Hind
  1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
  3. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.
 3. Tellimuse vormistamine
  1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
  2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:
   1. Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
   2. Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  3. Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
  4. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
  5. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
 4. Toodete tarnimine
  1. SmartPOSTi pakiautomaatide võrk kaubanduskeskustes üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul.
  2. SmartPOSTi pakiautomaatide võrk Soomes. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 7 tööpäeva jooksul.
  3. Tooted saadetakse kliendi valitud Omniva pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul.
  4. Omniva Kuller Standard toob paki kliendi valitud aadressile Eesti piires. Saadetis jõuab kohale tööpäeval kell 8-17 5 tööpäeva jooksul.
  5. Võimalus ise järgi tulla IRA Marketing Oü esindusse aadressil Mugula, Vasula a. Tartumaa, 60535.
 5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine
  1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates IRA Marketing OÜ-le elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades IRA Marketing OÜ kontakttelefonil.
  2. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma IRA Marketing OÜ-le kirjaliku taganemisavalduse. IRA Marketing OÜ soovitab Kliendile märkida avalduses taganemise põhjus.
  3. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatav kaup IRA Marketing OÜ-le isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 30ne päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate IRA Marketing OÜ-le jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
  4. Toote tagastamise korral kantakse kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14ne päeva jooksul arvates päevast, mil kaup on IRA Marketing OÜ-le tagastatud.
  5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ja tagastama toote originaalpakendis. Tagastada on võimalik kasutamata tooteid.
  6. IRA Marketing OÜ-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui IRA Marketing OÜ vastava toote varud on ammendunud.
 6. Garantii
  1. IRA Marketing OÜ annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on IRA Marketing OÜ andnud garantii, tagab IRA Marketing OÜ garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
  2. Garantiiremondile kuluv aeg sõltub probleemi tõsidusest ja sellest, kas toote garantiiremonti teostatakse Eestis, Leedus, Poolas või Saksamaal. Klient saab esitada IRA Marketing OÜ-le päringu konkreetse garantiiremondi juhtumi remondiaja pikkuse kohta.
  3. IRA Marketing OÜ ei vastuta:
   1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
   2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
   3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
  4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode IRA Marketing OÜ kulul.
  5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30ne päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate IRA Marketing OÜ-le jõudmisest.
  6. Juriidilistele isikutele kehtib garantii 1 aasta, kui pole märgitud teisiti.
 7. Omandireservatsioon
  1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup IRA Marketing OÜ omand.
 8. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. IRA Marketing OÜ ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. IRA Marketing OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida IRA Marketing OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 9. Muud tingimused
  1. www.konetehnika.ee e-poes ostude sooritamise käigus säilitab IRA Marketing OÜ Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
  2. Kliendi ja IRA Marketing OÜ vahel seoses www.konetehnika.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 10. Lõppsätted
  1. Käesolevatele tellimistingimustele ning IRA Marketing OÜ ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.